Μελέτες

Ο ΟΑΣ Α.Ε από το 1988  εκπόνησε μια σειρά αναπτυξιακές, τεχνικοοικονομικές κ.α. μελέτες. Οι κυριότερες φαίνονται στον πίνακα αυτό.

¨    ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

¨    ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

¨    ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

¨    ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΕΤΑΝΟΛ)

¨    ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

¨    ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

¨    ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 500 KW ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΑΡΕ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΗΡΟΥ

¨    ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 4,9 MW ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΕ ΖΗΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.

¨    ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

¨    ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

¨    ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

¨    ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

¨    ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

¨    ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

¨    ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

¨    ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

¨    ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ.

¨    ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

¨    ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

¨    ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΑΣ.