ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 29ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε.  Ο.Τ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: