ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση διαχωριστικών γραφείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ