Αξονας 1 Μέτρο 112 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”-2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014

Περιγραφή Προγράμματος:

Στόχος του Μέτρου 112 είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο. Προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 140.000.000 € για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης, με την προβλεπόμενη πίστωση για την Περιφέρεια Κρήτης να ανέρχεται σε 22.800.000 €. Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση και το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης, ενώ κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 €. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 18.3.2014 έως 16.5.2014 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 18.3.2014 περίοδος.

Περίοδος ισχύοςαπό 18/03/2014 έως 16/05/2014

Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ