ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ”

Περιγραφή προγράμματος: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Στη δράση μπορούν να ενταχθούν: α) Αίγες και Πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής, β) Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση, γ) Βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 24/2/2012 έως 30/3/2012.
Περίοδος ισχύος: από 24/02/2012 έως 30/03/2012
Κατηγορία φορέα: Αγρότες – Παραγωγοί – Αγρ. Συνεταιρισμοί
Φάση προγράμματος: Τρέχοντα Προγράμματα
Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

Πρόσκληση Προγράμματος: m214_dr12_prosklbiokt