ΜΕΤΡΟ 123Α : “ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”

Με το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 100.000 έως 10.000.000 ευρώ για τον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και συγκεκριμένα ενισχύονται, υπό προϋποθέσεις, τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης μονάδων στους εξής τομείς: 1) Κρέας, 2) Γάλα, 3) Αυγά-Πουλερικά (Αυγά, Σφαγεία Πουλερικών), 4) Μέλι 5) Σηροτροφία & Άλλα Είδη, 5) Δημητριακά, 6) Ελαιούχα Ποτά (Ελαιόλαδο, Άλλα Έλαια), 7) Οίνος, 8] Οπωροκηπευτικά, 9) Άνθη, 10) Ζωοτροφές, 11) Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό και 12) Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Χορηγείται ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου, ανεξαρτήτως τομέα, υποτομέα και περιοχών των γεωγραφικών περιφερειών που είναι επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης, σε ποσοστό: α) 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των 1.500.000 ευρώ, β) 45% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 1.500.000 μέχρι 3.000.000 ευρώ, γ) 40% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 3.000.000 μέχρι 6.000.000 ευρώ, δ) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των 6.000.000 ευρώ. Η κατάθεση φακέλων ξεκινά την Παρασκευή 7.10.2011 και λήγει την Τετάρτη 28.12.2011 και ώρα 15:00. 

Περίοδος ισχύος: από 07/10/2011 έως 28/12/2011

Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

_ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

_ΚΥΑ

_ΚΥΑ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

_ΚΥΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

_ΚΥΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

_ΚΥΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

_ΥΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

_ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

_ΠΙΝΑΚΑΣ Β9-ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

_m123a_proskl2

_m123a_proskl2_peril