Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

(Β’ Κύκλος Υλοποίησης 2004-2006)

ΕΡΓΟ: «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 2.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Η Κ.Π. EQUAL εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Με επίκεντρο την αγορά εργασίας, η Πρωτοβουλία EQUAL στηρίζει τις προσπάθειες για την καταπολέµηση των διακρίσεων για όλους τους παραπάνω λόγους, τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και την εξασφάλιση της δυνατότητας όλων να έχουν πρόσβαση στις θέσεις αυτές.

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.686.770

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.  Α.Ε.:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ: 14.400,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ: 31.500,00

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2004-2007

 ΣΤΟΧΟΣ του μέτρου είναι η προώθηση της απασχόλησης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης και διακρίσεων στην αγορά εργασίας μέσω της ενίσχυσης/ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της αξιοποίησης των ευκαιριών απασχόλησης σε αυτόν. Το μέτρο υποστηρίζει την διαμόρφωση κατάλληλου επιχειρηματικού πλαισίου -περιβάλλοντος για τη διευκόλυνση, ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Ο Ο.Α.Σ.  στα πλαίσια του προγράμματος αφενός έχει αναλάβει και ολοκληρώσει την τεχνική και οικονομική στήριξη υφισταμένων κοινωνικών επιχειρήσεων και αφετέρου  την δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων στον Νομό Λασιθίου.

Κατά το έτος 2007 ο Οργανισμός και με την βοήθεια εξωτερικών συνεργατών (Νομικού Συμβούλου, Οικονομολόγου και Μηχανολόγου) προχώρησε στην στήριξη της ίδρυσης του Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζάκρου με την επωνυμία «ΜΕΛΙΩΝ» καθώς επίσης και στην οικονομική ενίσχυση αυτού με το ποσό των 10.500 € για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών.  Ο Συνεταιρισμός αυτός αριθμεί 7 μέλη όλα γυναίκες αγρότισσες που διαμένουν στην Zάκρο και ασχολείται, χρησιμοποιώντας πατροπαράδοτες συνταγές με την παραγωγή παραδοσιακών γλυκισμάτων όπως ξεροτήγανα, καλιτσούνια, λουκουμάδες γεμιστούς, κιοφτέρια κ.α.

Επίσης ολοκλήρωσε τεχνική και οικονομική ενίσχυση (με το ποσό των 10.500 €), του ήδη υφιστάμενου Αγροτικού Γυναικείου Συνεταιρισμού Καλαμαύκας με την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΕΝΙΟΣ». Ο Συνεταιρισμός αριθμεί 11 άτομα αγρότισσες της περιοχής και το αντικείμενο εργασιών του είναι η παραγωγή παραδοσιακών γλυκών της περιοχής όπως πατούδα, καλιτσούνια κ.α. και κυρίως του μοναδικού, εντυπωσιακού και ιδιαίτερα πολύπλοκου γλυκού της Καλαμαύκας «χαλβάς κλωστένιος».

Τα προϊόντα και των δύο Συνεταιρισμών από την ημέρα της ιδρύσεώς τους έως και σήμερα παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και οι πωλήσεις τους είναι σε υψηλά επίπεδα.

Ο τρίτος Γυναικείος Συνεταιρισμός έχει έδρα τον Αβρακόντε του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και έχει την επωνυμία «ΑΒΡΑ». Το αντικείμενό του  είναι η δημιουργία παραδοσιακού καφενείου και αριθμεί 22 μέλη αγρότισσες της περιοχής. Ιδρύθηκε αρχές του 2008 και θα ολοκληρωθεί  εντός του εξαμήνου του 2008.

   Για την υλοποίηση του έργου έχει συσταθεί  από τους φορείς υλοποίησης Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία Ειδικού Τύπου με την επωνυμία  ΚΡΗ.Κ.Ο.Σ. (Κρητική Κοινωνική Οικονομική Σύμπραξη) με έδρα τις Αρχάνες η οποία έχει αναλάβει και την προώθηση και προβολή των παραπάνω κοινωνικών επιχειρήσεων. 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
 • Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε.  Συντονιστής Φορέας
 • ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Κρήτης
 • Ν.Ε.Λ.Ε. Ηρακλείου
 • Παγκρήτιο Δίκτυο Κοινωνικών Φορέων «ΖΕΥΞΙΣ»
 • Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης
 • Εταιρεία Διαχ/σης και Ανάπτυξης Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης
 • Κ.Ε.Κ. «Ανάπτυξη Κρήτης».
 • Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου.
 • ΝΕΛΕ Χανίων.
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης
 • ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης Α.Ε.
 • Ν.Ε.Λ.Ε. Ρεθύμνου
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε.
 • Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε.