Κοινωνικά Προγράμματα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας όπως είναι γνωστό ξεκίνησε το 2000 στα πλαίσια του Β΄ ΚΠΣ την ίδρυση και λειτουργία τριών Δομών Φύλαξης Παιδιών και Νηπίων. Πιο συγκεκριμένα ένα Παιδικό Σταθμό Στην περιοχή Ζάκρος του Δήμου Ιτάνου, ένα Κ.Δ.Α.Π. στην περιοχή Γούδουρας του Δήμου Λεύκης και ένα Βρεφονηπιακό Σταθμό Στην περιοχή Αχλιά του Δήμου Μακρύ Γιαλού.

    Στη συνέχεια οι παραπάνω Δομές εντάχθηκαν το 2002 στο Γ΄ ΚΠΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» του Υπουργείου Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και λειτούργησαν με 100% χρηματοδότηση.

   Στο Γ΄ ΚΠΣ (2003) εντάχθηκε επίσης η ίδρυση και λειτουργία δύο ακόμα κοινωνικών δομών στα πλαίσιο του προγράμματος ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006: ένας Παιδικός Σταθμός στην περιοχή Ανάληψη του Δήμου Μακρύ Γιαλού και μια Μονάδα «Βοήθεια στο σπίτι» στους Δήμους Μακρύ Γιαλού και Λεύκης.

   Στόχος αυτών των προγραμμάτων ήταν η αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, η αύξηση της απασχολησιμότητας των γυναικών, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα νήπια η ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας για τους δημότες και η αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών.

   Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Δομών Φύλαξης Παιδιών και Νηπίων από το Γ΄ ΚΠΣ έληξε την  31η    Αυγούστου του 2008 με τον εξής συνολικό απολογισμό για κάθε Δομή:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΚΡΟΥ

Συνολικός απολογισμός: 569.507,29 

Ωφελούμενα άτομα: 17

Απασχολούμενοι: 4

Κ.Δ.Α.Π ΓΟΥΔΟΥΡΑ

Συνολικός απολογισμός: 541.243,95

Ωφελούμενα άτομα: 25

Απασχολούμενοι: 4

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΛΙΩΝ

Συνολικός απολισμός: 790.789,60

Ωφελούμενα άτομα: 30

Απασχολούμενοι: 5

ΠΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Συνολικός απολογισμός: 449.187,26

Ωφελούμενα άτομα: 20

Απασχολούμενοι: 3

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗΣ

Συνολικός απολογισμός: 289.464,03

Ωφελούμενα άτομα: 100

Απασχολούμενοι: 4

Στη συνέχεια με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ο.Ε.Ε. του Υπουργείου Απασχόλησης εμφανίστηκε η δυνατότητα να συνεχίσουν οι Δομές την λειτουργία τους στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του ΕΣΠΑ με διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης (ανά ωφελούμενο).  Ο τρόπος χρηματοδότησης του προγράμματος εμφάνισε αρκετούς προβληματισμούς, σχετικά με την κάλυψη 100% των δαπανών λειτουργίας των Δομών, αφού μπορούσε να καλύψει μόνο ένα μικρό μέρος αυτών.

   ‘Έπειτα από σχετική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων Δήμων αποφασίστηκε η μη συνέχιση της λειτουργίας

  • της Δομής Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Λεύκης 
  • του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αχλιών του Δήμου Μακρύ Γιαλού και
  • του Παιδικού Σταθμού Ανάληψης του Δήμου Μακρύ Γιαλού

    Με απόφαση του Δήμου Ιτάνου συνεχίστηκε η λειτουργία της Δομής του Παιδικού Σταθμού στην περιοχή Ζάκρος αφού εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του ΕΣΠΑ έως 31 Αυγούστου 2009.

    Η Μονάδα «Βοήθεια στο σπίτι» των Δήμων Μακρύ Γιαλού και Λεύκης συνέχισε την λειτουργία της για όλο το έτος 2008 με χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006, με δυνατότητα παράτασης έως την έναρξη του ΕΣΠΑ.

Πρόσφατα μας γνωστοποιήθηκε με τροποποιημένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του «Βοήθεια στο σπίτι» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων-αιτήσεων είναι η 31η Αυγούστου 2009.

Την πρόταση προτίθεται να υποβάλλει και να λειτουργεί το πρόγραμμα η  υπό ίδρυση κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Μακρύ Γιαλού.