Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  INTERREG III, Ελλάδας – Κύπρου.

 Ο Ο.Α.Σ. Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Λεύκης και το Ι.Τ.Ε., το Δήμο Πάφου της Κύπρου, και τη 13η Ε.Β.Μ.Α. υλοποίησαν  το έργο με τίτλο: Διερεύνηση και παραγωγή υλικού προβολής των κοινών πολιτιστικών στοιχείων της Αναγέννησης μεταξύ Κρήτης και Κύπρου».

Προϋπολογισμός του εγκριθέντος έργου 120.062 Ευρώ.

Ο ΟΑΣ είχε αναλάβει την υλοποίηση του υποέργου 2 «Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου» προυπολογισμού 12.966 Ευρώ με ΦΠΑ.

Το διεθνές συνέδριο με τίτλο: Κοινά πολιτισμικά στοιχεία της Αναγέννησης μεταξύ Κρήτης και Κύπρου» πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία από 19-21 Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Χανδρά και το παρακολούθησε πολύς κόσμος ενώ συμμετείχαν επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό