Ευκαιρία Απασχόλησης

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ:                      ΕΥΚΑΙΡΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:               842.448 ευρώ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:        1-9-06 έως 30-6-09

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :   ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ: Η προώθηση της τοπικής απασχόλησης. η βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων (προκατάρτιση, κατάρτιση, επιδότηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης) και η δημιουργία συνθηκών για την κοινωνική ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην τοπική αγορά εργασίας.

Συμμετείχαν:

  • Δήμος Σητείας
  • Δήμος Μακρύ Γιαλού
  • Δήμος Λεύκης
  • Δήμος Ιτάνου
  • Ο.Α.Σ. Α.Ε.
  • ΔΕΠΟΤΑΣ
  • Ε.Α.Σ. Σητείας
  • Ένωση επαγγελματοβιοτεχνών Σητείας
  • Σύλλογος Ξενοδόχων Σητείας
  • Ο.Α.Ε.Δ.

 Το πρόγραμμα περιελάμβανε τις παρακάτω δράσεις.   

Α/Α Δράση

Αρ. Ωφελ/νων

Προϋπολογισμός (€)

1.

Συμβουλευτική υποστήριξη (Υλοποιήθηκε από τον Ο.Α.Σ.)

60

105.608

 

2.

Κατάρτιση (Υλοποιήθηκε από τον Δήμο Σητείας)

60

210.600

 

3.

Προκατάρτιση (Υλοποιήθηκε από τον Δήμο Σητείας)

10

36.900

 

4.

Δικτύωση (Υλοποιήθηκε από τον Ο.Α.Σ.)

 

20.000

 

5.

Δημοσιότητα (Υλοποιήθηκε από τη ΔΕΠΟΤΑΣ) 

 

20.000

 

6.

Αυτοαπασχόληση και  εργασιακή εμπειρία (Υλοποιήθηκε από τον ΟΑΕΔ.)

 

449.340

 

Το πρόγραμμα είχε τεράστια επιτυχία στην επαρχία μας αφού μέσω αυτού τοποθετήθηκαν: 11 άτομα σε Οργανισμούς, Ο.Τ.Α. και επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος Stage, 18 άτομα με το πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας και 25 άτομα άνοιξαν δική τους επιχείρηση με το πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών. 

Για τις Ν.Θ.Ε. δόθηκε   επιχορήγηση στον εργοδότη 16€ την ημέρα.

Για του Ν.Ε.Ε. δόθηκε επιχορήγηση στον επιχειρηματία 9.000€.

Στους απασχολούμενους με το πρόγραμμα STAGE δόθηκε ποσό 400€ περίπου μηνιαίως.