Αιολικό Πάρκο 1,2MW

Φάση κατασκευής βάσης

Φάση κατασκευής βάσης

Ένα νέο αιολικό πάρκο ολοκλήρωσε και λειτουργεί ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ) Α.Ε.

Το νέο αιολικό πάρκο έχει ισχύ 1,2 MW (αποτελείται από δύο ανεμογεννήτριες, μία 0,9 και μία 0,3 MW) εγκαταστάθηκε στην περιοχή Μάρε Ζήρου του Δήμου Λεύκης και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Ο.Α.Σ. Α.Ε.

Κατασκευή βάσης

Κατασκευή βάσης

Το κόστος του έργου ανήλθε στο ποσό των 1.850.00 € και καλύφθηκε ως εξής:

־         172.000 € ίδια συμμετοχή του Ο.Α.Σ. Α.Ε.

־         365.000 € επιχορήγηση από το ευρωπαϊκό

Καλώδια μεταφοράς

Καλώδια μεταφοράς

πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

־         1.313.000 € τραπεζικός δανεισμός.

Η ετήσια παραγωγή του αιολικού πάρκου υπολογίζεται σε 4.340.000 kwh, τα ετήσια έσοδα σε 304.000 € και τα

Πυλώνας

Πυλώνας

καθαρά κέρδη (μετά την πληρωμή όλων των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης, δανειακών υποχρεώσεων, φόρων, εισφοράς στην Τ.Α. κ.α) σε 105.000 €. Λόγω των εξαιρετικά πολύπλοκων και χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου χρειάστηκαν 8 χρόνια.

Φορέας φτερών

Φορέας φτερών

Στην ίδια περιοχή ο Ο.Α.Σ. Α.Ε. είχε εγκαταστήσει το 1993 μέσω του επιδεικτικού ανταγωνιστικού προγράμματος της Ε.Ε. THERMIE μια ανεμογεννήτρια 0,5 MW, τη μεγαλύτερη τότε και πιο επιτυχημένη ανεμογεννήτρια στη Νότια Ευρώπη, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά στο να ανοίξει ο δρόμος της δημιουργίας των αιολικών πάρκων στον τόπο μας και να

Ανεμογεννήτρια

Ανεμογεννήτρια

καταστεί η Σητεία το πρώτο επίκεντρο ανάπτυξης αιολικών πάρκων στη χώρα και η Κρήτη το πρώτο νησί στον κόσμο σε αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η ανεμογεννήτρια αυτή λειτουργεί με επιτυχία επί 15 έτη και θεωρείται ιστορικό έργο στον τομέα της αιολικής

Τμήματα πυλώνα

Τμήματα πυλώνα

ενέργειας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Τα επίσημα εγκαίνια του νέου αιολικού πάρκου και ο εορτασμός της υπερδεκαπεντάχρονης λειτουργίας της ιστορικής πρώτης ανεμογεννήτριας θα γίνουν το φθινόπωρο.

Ο Ο.Α.Σ. Α.Ε. με τα σημαντικά έσοδα από το νέο και τα παλιά αιολικά πάρκα θα μπορέσει να συνεχίσει από πιο ισχυρή θέση το αναπτυξιακό του έργο.

Σημαντική θα είναι επίσης η αύξηση των εσόδων του Δήμου Λεύκης από τις ΑΠΕ, αφού

Ανεμογεννήτρια

Ανεμογεννήτρια

εισπράττει το 3% των ακαθαρίστων εσόδων των Αιολικών Πάρκων.

Με την ευκαιρία αυτή ο Ο.Α.Σ. Α.Ε. υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία των Α.Π.Ε. στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κλιματική αλλαγή, στην «πράσινη» οικονομία, στην εξοικονόμηση συναλλάγματος και την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ σημαντικά είναι και τα οφέλη για την τοπική ανάπτυξη (δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εισροή χρημάτων στην περιοχή, κίνηση πολλών επαγγελμάτων, προβολή του τόπου, προσέλκυση τουριστών κλπ).

Επισημαίνομε τέλος για άλλη μια φορά την ανάγκη τόσο του δραστικού περιορισμού της γραφειοκρατίας όσο και της μεγαλύτερης οικονομικής στήριξης των επενδύσεων και των δράσεων στον τομέα αυτό.