ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

  

 

 

 

Σητεία ανακαλύψτε την αυθεντική Κρητη

Δείτε τα δύο βίντεο και το τηλεοπτικό σποτ  τουριστικής προβολής της Επαρχίας Σητείας, που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας.

Ταυτότητα του Οργανισμού

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ( ΟΑΣ) Α.Ε.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1 9 8 3 ως κέντρο Ανάπτυξης του Δήμου Σητείας που το έτος 1988 μετασχηματίστηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία. (more…)

Μελέτες

Ο ΟΑΣ Α.Ε από το 1988  εκπόνησε μια σειρά αναπτυξιακές, τεχνικοοικονομικές κ.α. μελέτες. Οι κυριότερες φαίνονται στον πίνακα αυτό.

(more…)

Έργα και δραστηριότητες

Στο πίνακα αυτό φαίνονται τα βασικά έργα και προγράμματα του Ο.Α.Σ. Α.Ε. από το 1988 μέχρι σήμερα. (more…)

Φωτογραφικό υλικό έργων ΟΑΣ

Εδώ θα βρείτε φωτογραφικό υλικό από έργα και δραστηριότητες του ΟΑΣ.

 

(more…)

Σχετικά με τον ΟΑΣ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (Ο.Α.Σ. Α.Ε)  είναι αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρία των τεσσάρων Δήμων της Επαρχίας Σητείας και άλλων φορέων της Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών τάξεων και Συνεταιρισμών του Ν.Λασιθίου και της Κρήτης.

Στο Δ.Σ του ΟΑΣ από της σύστασης του εκπροσωπούνται μέσω των οργανώσεων τους εκτός από τους Δήμους και ο μεγάλες παραγωγικές τάξεις της Επαρχίας δηλ. οι αγρότες, οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι επαγγελματίες του τουριστικού χώρου.

Σκοπός του είναι η υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των άλλων φορέων αλλά και του ιδιωτικού τομέα στην ανάληψη και υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και πρωτοβουλιών και γενικότερα η υποβοήθηση της Τοπικής Ανάπτυξης.

Ο ΟΑΣ πραγματώνει το σκοπό του με έργα, μελέτες, υπηρεσίες και πρωτοβουλίες ειδικού κυρίως χαρακτήρα, όπως:

Τεχνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες, πληροφόρηση και ενημέρωση, συμβουλευτική, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη, επαγγελματική κατάρτιση, ανταλλαγή εμπειριών, μεταφορά και διάχυση τεχνογνωσίας, επιδεικτικά και πιλοτικά έργα και δράσεις , δίκτυα συνεργασίας, διαχείριση και εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (όπως π.χ. το Πρόγραμμα LEADER), συμμετοχή σε ειδικούς φορείς, υποστήριξη διεθνών σχέσεων της Τ.Α και άλλων Φορέων κλπ.

Τα παραπάνω υλοποιούνται με την αξιοποίηση Νομαρχιακών, Περιφερειακών, Εθνικών αλλά κυρίως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ορισμένα από τα οποία είναι ανταγωνιστικά.

Ο ΟΑΣ με το έργο του έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες και οφέλη στη Τοπική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό όπως: νέες θέσεις εργασίας, αύξηση του εισοδήματος, αξιοποίηση τοπικών πόρων, διάχυση νέας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, αναβάθμιση του επιπέδου παραγωγής, καλλιέργεια του πνεύματος και της πρακτικής της συνεργασίας κ.α.

Η λειτουργία του ΟΑΣ βασίζεται στις αρχές της διοικητικής αυτοτέλειας, της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της διαφάνειας και αξιοκρατίας και στις αρχές της Συναίνεσης και του Κοινωνικού διαλόγου. Ο Ο.Α.Σ. είναι  ο τεχνικός σύμβουλος αλλά και ο καταλύτης της Τοπικής Ανάπτυξης.

Το έργο του ΟΑΣ εκτιμάται ιδιαίτερα και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προβάλλουν ως υποδειγματικό φορέα Τοπικής Ανάπτυξης.

Περιοχή Δράσης

Επαρχία Σητείας, Νομός Λασιθίου

Φορείς που συμμετέχει ο ΟΑΣ

ΦΟΡΕΙΣ

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (HELLADA)
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΕΤΑ) Α.Ε.
  • ΚΕΚ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ”
  • ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
  • ELFORES – ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π.Ε.
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ LEADER

Σελίδα 1 από 212