Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

(Β’ Κύκλος Υλοποίησης 2004-2006)

ΕΡΓΟ: «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 2.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» (more…)

Κοινωνικά Προγράμματα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας όπως είναι γνωστό ξεκίνησε το 2000 στα πλαίσια του Β΄ ΚΠΣ την ίδρυση και λειτουργία τριών Δομών Φύλαξης Παιδιών και Νηπίων. Πιο συγκεκριμένα ένα Παιδικό Σταθμό Στην περιοχή Ζάκρος του Δήμου Ιτάνου, ένα Κ.Δ.Α.Π. στην περιοχή Γούδουρας του Δήμου Λεύκης και ένα Βρεφονηπιακό Σταθμό Στην περιοχή Αχλιά του Δήμου Μακρύ Γιαλού. (more…)

Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  INTERREG III, Ελλάδας – Κύπρου.

 Ο Ο.Α.Σ. Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Λεύκης και το Ι.Τ.Ε., το Δήμο Πάφου της Κύπρου, και τη 13η Ε.Β.Μ.Α. υλοποίησαν  το έργο με τίτλο: Διερεύνηση και παραγωγή υλικού προβολής των κοινών πολιτιστικών στοιχείων της Αναγέννησης μεταξύ Κρήτης και Κύπρου». (more…)

Ευκαιρία Απασχόλησης

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ:                      ΕΥΚΑΙΡΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:               842.448 ευρώ (more…)

Παραγωγή έντυπου υλικού προβολής των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της επαρχίας Σητείας

Πλήρη σειρά εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων προβολής της επαρχίας Σητείας εξέδωσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ) Α.Ε. (more…)

Αιολικό Πάρκο 1,2MW

Φάση κατασκευής βάσης

Φάση κατασκευής βάσης

Ένα νέο αιολικό πάρκο ολοκλήρωσε και λειτουργεί ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ) Α.Ε.

Το νέο αιολικό πάρκο έχει ισχύ 1,2 MW (αποτελείται από δύο ανεμογεννήτριες, μία 0,9 και μία 0,3 MW) εγκαταστάθηκε στην περιοχή Μάρε Ζήρου του Δήμου Λεύκης και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Ο.Α.Σ. Α.Ε. (more…)