Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων, να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στo πλαίσιo του μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013. (more…)

Επενδύσεις μικρού κόστους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Στo πλαίσιo του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ενισχύονται μικρά σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων συνολικού επιλέξιμου κόστους έως 50.000 ευρώ. (more…)

Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (more…)

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών

Σύμφωνα με την Α.Π. Οικ 14923/1675/15-10-2009 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργου προς ένταξη στην πράξη “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών” έως και τις 16/11/2009. (more…)

Ενισχυόμενες δράσεις για τη βελτίωση της μελισσοκομίας

Το Πρόγραμμα «Βελτίωση της Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων Μελισσοκομίας» προωθεί ένα σύνολο δράσεων με στόχο την ανάπτυξη του κλάδου μελισσοκομίας. (more…)

Σελίδα 8 από 8« First...45678