ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Περιγραφή προγράμματος: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δικαιούχους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Α βαθμού για την υποβολή προτάσεων πράξεων (more…)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» του Νόμου 3908/2011 για το 2011

Περιγραφή προγράμματος:   (more…)

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμματων κοινοφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Περιγραφή προγράμματος: Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» και ειδικότερα για το πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης. Ο ρόλος των ΟΤΑ είναι καθοριστικός, δεδομένου ότι εμπλέκονται στο πρόγραμμα ως οι Συμπράττοντες Φορείς, στους οποίους θα παρασχεθούν υπηρεσίες κοινωφελούς χαρακτήρα (τομείς κοινωνικής προστασίας, υγείας, ισότητας, περιβάλλοντος, νεολαίας, πολιτισμού κ.λπ.), σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που θα υπογραφεί με του δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος. Το πρόγραμμα στοχεύει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω των οποίων ενισχύεται η δράση των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ταυτόχρονα παρέχονται υπηρεσίες κοινωφελούς χαρακτήρα στις περιοχές παρέμβασης. 
Περίοδος ισχύος: έως 24/06/2011
Κατηγορία φορέα: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φάση προγράμματος: Τρέχοντα Προγράμματα

Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΚΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΔΠΠ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Περιγραφή προγράμματος: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσω των αρμοδίων διευθύνσεων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (more…)

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ”

Περιγραφή προγράμματος: Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης) για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 7: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» και συγκεκριμένα στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 25: «Υποδομές Εκπαίδευσης». (more…)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Περιγραφή προγράμματος: Δημοσιεύτηκε από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ’οίκων φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης». (more…)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμιση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Το έτος 2010 έχει οριστεί ως το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. (more…)

Πρόσκληση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Νέα γενιά σε δράση”

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (DG EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποιεί στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση 2007 – 2013». (more…)

Πρόσκληση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Πολιτισμός 2007-2013″

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (DG EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποιεί στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, το Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007 – 2013». (more…)

Πρόσκληση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Η Ευρώπη για τους πολίτες”

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (DG EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποιεί στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, το Πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες 2007 – 2013», το οποίο παρέχει την ευκαιρία ανάπτυξης δικτυώσεων ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (more…)

Σελίδα 5 από 8« First...34567...Last »