Αξονας 1 Μέτρο 112 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”-2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014

Περιγραφή Προγράμματος:

Στόχος του Μέτρου 112 είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων (more…)

Μέτρο 313 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης “Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων”

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους (more…)

Μέτρο 312 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης “Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους (more…)

Μέτρο 311 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης “Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες”

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους (more…)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER” ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσίευσε την 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων

(more…)

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» συγχρηματοδοτείται από (more…)

Προκήρυξη του Προγράμματος “Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Προκήρυξη του Προγράμματος “Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ”. (more…)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών φορέων Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης», με διακριτικό τίτλο: «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» ανακοινώνει (more…)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2012 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ”

Περιγραφή προγράμματος: Εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» και η διάθεση πίστωσης για το έτος 2012.

Σκοπός του προγράμματος είναι (more…)

JESSICA

Περιγραφή προγράμματος: To Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, (more…)

Σελίδα 3 από 812345...Last »