3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποίησε τη 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου με καταληκτική προθεσμία την 26η Ιανουαρίου 2015.

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ενημερωτικό υλικό πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανακοινώνεται  προς τους  άνεργους νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών(δηλ. με  ημερομηνία γέννησης από 1-1-1985 έως 31-12-1989) πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ ή απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  από την  περιοχή της Σητείας  ότι προκηρύχθηκε   νέο πρόγραμμα (more…)

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται προς τους άνεργους, εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Δ., από την περιοχή του Δήμου Σητείας, (more…)

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)

Περιγραφή Προγράμματος:

Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθ. 132480/386/10−03−2011 σχετικά με (more…)

Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία

Περιγραφή Προγράμματος:

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης προγράμματος προώθησης (more…)

Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ

Περιγραφή Προγράμματος:

Ενεργοποιείθηκε η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ Α.Ε, προκειμένου να παρέχονται (more…)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος:

Στόχος της Δράσης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του συγκεκριμένου κλάδου, μέσω της (more…)

ΤΕΠΙΧ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Περιγραφή Προγράμματος:

Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη (more…)

ΤΕΠΙΧ – ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Περιγραφή Προγράμματος:

Η δράση «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα», συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Ναυτιλίας, Αιγαίου και Τουρισμού, που αποσκοπεί στη (more…)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 “Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις”

Περιγραφή Προγράμματος:

Ο Νόμος «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Ν. 4146/2013) αποβλέπει στον (more…)

Σελίδα 2 από 812345...Last »