Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: Προετοιμασία φακέλων και υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης», για τη χρηματοδότηση α) της μελέτης και κατασκευής Ειδικού Σχολείου στο Δήμο Σητείας και β) των μελετών αποκατάστασης και αναβάθμισης του Λαογραφικού Μουσείου στο Δήμο Σητείας.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: Προετοιμασία φακέλων και υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης», για τη χρηματοδότηση α) της μελέτης και κατασκευής Ειδικού Σχολείου στο Δήμο Σητείας και β) των μελετών αποκατάστασης και αναβάθμισης του Λαογραφικού Μουσείου στο Δήμο Σητείας, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σχετικών υπηρεσιών να υποβάλουν οικονομική προσφορά έως τη Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021και ώρα 15:00 στα γραφεία του, στη διεύθυνση Επισκόπου Ζαχαρία & Ιωάννη Καποδίστρια 8,  72300 Σητεία Κρήτης.

Η πρόσκληση αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ..

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων του Δήμου Σητείας, (Επαγγελματικό Λύκειο Σητείας και πρώην ξενοδοχείο «Έλενα»), προετοιμασία φακέλου και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης», για τη χρηματοδότηση της μελέτης του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, της Μελέτης Στατικής Επάρκειας και εφόσον απαιτηθεί της αποκατάστασης της στατικής τους επάρκειας».

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων του Δήμου Σητείας, (Επαγγελματικό Λύκειο Σητείας και πρώην ξενοδοχείο «Έλενα»), προετοιμασία φακέλου και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης», για τη χρηματοδότηση της μελέτης του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, της Μελέτης Στατικής Επάρκειας και εφόσον απαιτηθεί της αποκατάστασης της στατικής τους επάρκειας», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σχετικών υπηρεσιών να υποβάλουν οικονομική προσφορά έως τη Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 στα γραφεία του, στη διεύθυνση Επισκόπου Ζαχαρία & Ιωάννη Καποδίστρια 8,  72300 Σητεία Κρήτης.

Η πρόσκληση αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προετοιμασία φακέλου και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης αναβάθμισης των εισόδων της πόλης της Σητείας, από το πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αντώνης Τρίτσης»

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «Προετοιμασία φακέλου και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης αναβάθμισης των εισόδων της πόλης της Σητείας, από το πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αντώνης Τρίτσης», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σχετικών υπηρεσιών να υποβάλουν οικονομική προσφορά έως τη Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021  και ώρα 15:00 στα γραφεία του,  στη διεύθυνση: Επισκόπου Ζαχαρία & Ιωάννη Καποδίστρια 8,  72300 Σητεία Κρήτης.

Η πρόσκληση αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διοργάνωση του 1ου Διαδικτυακού Kick Off Meeting του Δικτύου eπαιθρος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση και ωρίμανση των μελετών, οι οποίες θα υποβληθούν στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο: “Δράσεις στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO-ΟΜΑΔΑ Α’», (more…)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε.  Ο.Τ.Α.

Οδός  Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8, Σητεία 723 00 Κρήτη – Τηλ. 2843023590, 2843025887, 2843025967,  Fax: 2843025341

http: www.oas.gr   e-mail: info@oas.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 

 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ζητεί πολιτικό μηχανικό, πτυχιούχο ΑΕΙ, με τον οποίο θα συνάψει σύμβαση ορισμένου χρόνου για την ανάθεση της εργασίας: «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση εγκεκριμένων έργων και προγραμμάτων του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ».

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας (8) οκτώ μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν γνώση και εμπειρία στην υλοποίηση συναφών με το αντικείμενο συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, καθώς και στη μελέτη, παρακολούθηση και εκτέλεση δημόσιων έργων.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε ανάλογο αντικείμενο και η γνώση ξένων γλωσσών θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και τη  Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, στα γραφεία του Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ, οδός Επισκόπου Ζαχαρία και Ι. Καποδίστρια 8, στη Σητεία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ και στα τηλέφωνα: 28430-23590 και 28430-25887.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID19

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ που είναι εταιρεία στην οποία μεταξύ των άλλων συμμετέχουν ο Δήμος Σητείας μέσω του ΟΑΣ, η Ένωση Ξενοδόχων Σητείας, ο Ο.ΕΒ.Ε.Ν.ΛΑΣ. Λασιθίου, η ΠΕΔ Κρήτης και άλλοι,  υλοποιεί το «Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid19».

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή εκπαιδευτικών vouchers σε 180.342 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο την ενίσχυσή τους με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας τους. Στόχος είναι οι κλάδοι των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών που είναι επιλέξιμοι στην εν λόγω πρόσκληση να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς οι εν λόγω επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να αποσταλούν στο email: kekmoulianon@yahoo.gr,  σε μορφή pdf ή word ή jpg τα εξής δικαιολογητικά:

 • Τυποποιημένη εξουσιοδότηση (Παράρτημα ΙΙ) (Κατεβάστε την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ)
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου
 • Στοιχεία IBAN του ωφελούμενου (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του ωφελούμενου)
 • Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)

 

Επιλέξιμοι κλάδοι – Επαγγέλματα

 • Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 • Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου
 • Για να δείτε τους επιλέξιμους κωδικούς ΚΑΔ πατήστε εδώ


 • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ συμπληρώστε τη Φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο τέλος της ανακοίνωσης.  Με την ανακοίνωση του προγράμματος θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για την υποβολή.

 Διάρκεια εκπαίδευσης

Εκατό (100) ώρες με μέθοδο της ασύγχρονης* τηλεκατάρτισης.

*παρακολούθηση προγράμματος με μελέτη εκπαιδευτικού υλικού εντός εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε χρόνο που επιθυμεί ο ωφελούμενος, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 600 € (σε 2 δόσεις).

Α’ Δόση: 400€ με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης
Β’ Δόση: 200€ με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σημείωση: Το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 600€, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

 

Αντικείμενα κατάρτισης

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 • Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 • Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 • Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 • Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 • Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 • Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 • Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Για να δείτε αναλυτικά τα  αντικείμενα τηλεκατάρτισης πατήστε  εδώ

 

Πιστοποίηση

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετικήχωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

 

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Από Πέμπτη 9 Απριλίου  έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

 

Επικοινωνία

Σκαρβελάκης Γεώργιος
Σητεία

Τηλ: 6974086492
mail: kekmoulianon@yahoo.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Σητείας,  σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και την οργανωτική υποστήριξη του Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ διοργάνωσε  δύο εργαστήρια (workshops) από 17 – 19 Ιανουαρίου 2020 με θέμα την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού στην περιοχή του Γεωπάρκου.

 

Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν  στα πλαίσια του έργου GEO-IN “ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISMININSULARGEOPARKS” το  οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

Το πρώτο εργαστήριο αφορούσε κυρίως  επαγγελματίες και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται ήδη ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν  στον τουριστικό τομέα (καταλύματα, ταβέρνες, γραφεία εναλλακτικού  τουρισμού, παραγωγή τοπικών προϊόντων, λαϊκή τέχνη, κ.α ) και το δεύτερο συλλογικούς φορείς (άνεργους, πολιτιστικούς συλλόγους, ορειβατικούς συλλόγους, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α.)

 

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον πλούτο και την αξία του αβιοτικού, βιοτικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής του Παγκόσμιου  Γεωπάρκου UNESCO  της Σητείας, να γνωρίσουν τις υποδομές, τις δράσεις αλλά και τις υπηρεσίες που το Γεωπάρκο έχει αναπτύξει και διαθέτει στους επισκέπτες. Όμως το ποιό σημαντικό για την τοπική κοινωνία  ήταν η ενημέρωση για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε τομείς που σχετίζονται με τον  Γεωτουρισμό, μέσα από καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στα Γεωπάρκα του Ψηλορείτη και της Σητείας.

 

Η  μεγάλη συμμετοχή, (συνολικά παρακολούθησαν τα σεμινάρια περί τα 90 άτομα), αλλά και το υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων, έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτυχτεί ένας γόνιμος διάλογος για το πώς η τοπική κοινωνία θα αξιοποιήσει στην συνέχεια όλες αυτές τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την παγκόσμια αναγνώριση της περιοχής της Σητείας, ως παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO.

 

Διαπιστώθηκε για μια ακόμα φορά ότι οι κάτοικοι της Σητείας στηρίζουν με κάθε τρόπο το Γεωπάρκο μας, αναγνωρίζοντας την σημασία που έχει στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

 

Τα σεμινάρια ολοκληρώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, με κοινή εκδρομή τη τρίτη ημέρα σε γεωότοπους του Γεωπάρκου όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και γνώρισαν από κοντά όλα τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής και είδαν καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες  που αναπτύσσονται,  όπως το Τοπικό Σήμα Ποιότητας  του Γεωπάρκου της Σητείας.

 

Ευχαριστούμε όλους τους εισηγητές που συμμετείχαν στο σεμινάριο και συγκεκριμένα το Δρ. Χαράλαμπο Φασουλά, Συντονιστή Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων UNESCO και του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, ΕΔΙΠ Παν. Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Βαγγέλη Περάκη Συντονιστή του Γεωπάρκου Σητείας, το Σάββα Παραγκαμιάν, Msc Βιο-σπηλαιολόγος, πιστοποιημένος εκπαιδευτής Canyoning, το Γιώργο Τσακαλάκη, ιδιοκτήτη επιχείρησης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων «Wild Nature” και συνοδό φύσης, τη Στέλλα Αϊλαμάκη, ιδιοκτήτρια οικοτουριστικών καταλυμάτων “TERRA Minoika”, την Εύη  Βρέντζου Πρόεδρο ΚΟΙΝΣΕΠ «Ν.ΙΔΕΑ», Στέλεχος ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΕ ΟΤΑ, τη Ζωή Νόβακ, Msc υπεύθυνη  σχεδιασμού Pierra Creta, ειδική στη αγροδιατροφή και το Μιχάλη Δρετάκη, Msc Ορνιθολόγος, ΕΤΕΠ Παν. Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και μέλος της Φορέα Διαχείρισης Γεωπάρκου Σητείας.

 

Επίσης ευχαριστούμε τον Ηγούμενο της Μονής Τοπλού και τους Βιοκαλλιεργητές Σητείας Α.Ε. για την φιλοξενία τους και την ξενάγηση που προσέφεραν στους εκπαιδευόμενους, καθώς και τον Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την οργανωτική υποστήριξη και την γενικότερη προσφορά του στην υλοποίηση  του σεμιναρίου.

 

 

 

Δήμος Σητείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ και ακρωνύμιο GEO -  IN

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (WorkShops) 17-18-19 Ιανουαρίου 2020, Σητεία

Τόπος διεξαγωγής: 17/1/2020 ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ & 18/1/2020 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Ο Δήμος Σητείας σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και την οργανωτική υποστήριξη του Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ διοργανώνουν δύο  εργαστήρια (workshops) στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2020,  με θέμα την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού στην περιοχή του Γεωπάρκου.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου GEO-IN “ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISMININSULARGEOPARKS” το  οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η υλοποίηση των εργαστηρίων έχει ως στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τον πλούτο και την αξία του αβιοτικού, βιοτικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής του Παγκόσμιου  Γεωπάρκου UNESCO  της Σητείας , να παρουσιάσει τις υποδομές, δράσεις αλλά και υπηρεσίες που το Γεωπάρκο έχει αναπτύξει και διαθέτει στους επισκέπτες, να ενημερώσει για τις ευκαιρίες-δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε τομείς που σχετίζονται με τον  Γεωτουρισμό και παράλληλα να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας με το Γεωπάρκο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Το πρώτο εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου, στην αίθουσα του ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, απευθύνεται σε επαγγελματίες / ιδιώτες που δραστηριοποιούνται ήδη ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν  στον τουριστικό τομέα (καταλύματα, ταβέρνες, γραφεία εναλλακτικού  τουρισμού, παραγωγή τοπικών προϊόντων, λαϊκή τέχνη, κ.α ) ενώ το δεύτερο που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου, στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς (σε ανέργους, πολιτιστικούς συλλόγους, ορειβατικούς συλλόγους, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α.)

Θα ακολουθήσει κοινή εκδρομή στις 19 Ιανουαρίου 2020 για όλους τους συμμετέχοντες σε περιοχές του Γεωπάρκου καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη περιοχή, διαθέτουν το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και αποτελούν  καλές πρακτικές επιχειρηματικότητας.

Για πληροφορίες και εγγραφές : 28433 41202 /  6973211051 Περάκης Βαγγέλης  -  28430 23590 Ο.Α.Σ.

Για να υπάρχει καλύτερη  οργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής παρακαλούνται  οι ενδιαφερόμενοι να  δηλώσουν  τη συμμετοχή τους μέχρι την Τετάρτη 15-01-2020 


Πρόγραμμα

Ημέρα 1η : Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Εκπαιδευτικό  Σεμινάριο για επαγγελματίες / Ιδιώτες

Α/α Ωρες(09:00 – 18:00) Περιεχόμενο Εισηγητής
1. 9:00-10:00 Τα δίκτυα των Παγκόσμιων ΓεωπάρκωνUNESCO

 • Εισαγωγή στα γεωπάρκα και τους Στόχους τους,
 • Δράσεις και υποχρεώσεις γεωπάρκων
 • Βιώσιμη ανάπτυξη και γεωπάρκα
 • Γεωλογικά χαρακτηριστικά γεωπάρκου
Δρ Χ. Φασουλάς,

Συντονιστής Ευρωπαϊκού Δικτύου ΓεωπάρκωνUNESCO, ΕΔΙΠ Παν. Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

2. 10:00-11:00 Δράσεις και πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης στο γεωπάρκο

 • Υφιστάμενες υποδομές ενημέρωσης-φιλοξενίας επισκεπτών
 • Δράσεις στήριξης – προβολής τοπικής οικονομίας
 • Τοπικά Σχέδια Ποιότητας
 • Δράσεις προβολής
Β. Περάκης

Γεωπόνος ΤΕ, Συντονιστής Γεωπάρκου Σητείας

  11:00-11:30 Διάλειμμα για καφέ  
3 11:30-13:30 Το κεφάλαιο του φυσικού περιβάλλοντος

 • Χαρακτηριστικά Φυσικού Περιβάλλοντος γεωπάρκου
 • Χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα
 • Δυνατότητες και δράσεις εναλλακτικού φυσιολατρικού και τουρισμού αδρεναλίνης
 • Παραδείγματα
Σάββας Παραγκαμιάν, Msc

Βιο-σπηλαιολόγος, Msc Βιολόγος, Πιστοπ. Εκπαιδευτής Canyoning

  13:30-14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα  
4 14:00-16:00 Πρότυπες δράσεις ανάπτυξης οικοτουρισμού: «WildNature”, Αμάρι Γεώργιος Τσακαλάκης, Msc

Ιδιοκτήτης Επιχείρησης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων «WildNature”, Συνοδός Φύσης

5 16:00-18:00 Πρότυπες δράσεις ανάπτυξης οικοτουρισμού στη Σητεία Στέλλα Αϊλαμάκη

Ιδιοκτήτρια Οικοτουριστικών καταλυμάτων “TERRA Minoika”

 

Ημέρα 2η : Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

Εκπαιδευτικό  Σεμινάριο για Συλλογικούς Φορείς

Α/α Ωρες(09:00 – 18:00) Περιεχόμενο Εισηγητής
1. 9:00-10:00 Τα δίκτυα των Παγκόσμιων ΓεωπάρκωνUNESCO

 • Εισαγωγή στα γεωπάρκα και τους Στόχους τους,
 • Δράσεις και υποχρεώσεις γεωπάρκων
 • Βιώσιμη ανάπτυξη και γεωπάρκα
 • Γεωλογικά χαρακτηριστικά γεωπάρκου
Δρ Χ. Φασουλάς,

Συντονιστής Ευρωπαϊκού Δικτύου ΓεωπάρκωνUNESCO, ΕΔΙΠ Παν. Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

2. 10:00-11:00 Δράσεις και πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης στο γεωπάρκο

 • Υφιστάμενες υποδομές ενημέρωσης-φιλοξενίας επισκεπτών
 • Δράσεις στήριξης – προβολής τοπικής οικονομίας
 • Τοπικά Σχέδια Ποιότητας
 • Δράσεις προβολής
Β. Περάκης

Γεωπόνος ΤΕ, Συντονιστής Γεωπάρκου Σητείας

  11:00-11:30 Διάλειμμα για καφέ  
3 11:30-13:30 Το κεφάλαιο του φυσικού περιβάλλοντος

 • Χαρακτηριστικά Φυσικού Περιβάλλοντος γεωπάρκου
 • Χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα
 • Δυνατότητες και δράσεις εναλλακτικού φυσιολατρικού και τουρισμού αδρεναλίνης
 • Παραδείγματα
Σάββας Παραγκαμιάν, Msc

Βιο-σπηλαιολόγος, Msc Βιολόγος, Πιστοπ. Εκπαιδευτής Canyoning

  13:30-14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα  
4 14:00-16:00 Πρότυπες δράσεις ανάπτυξης οικοτουρισμού στη Σητεία Αϊλαμάκη Στέλλα

Ιδιοκτήτρια Οικοτουριστικών καταλυμάτων “TERRA Minoika”

5 16:00-17:00 Πρότυπες δράσεις νεανικής δραστηριότητας στον τομέα του αθλητισμού:PierraCreta Ζωή Νόβακ, Msc

Υπευθ. Σχεδιασμού PierraCreta, Ειδική στη αγροδιατροφή

6  17:00-18:00 Πρότυπες δράσεις νεανικής και κοινωφελούς δραστηριότητας στον τομέα του Πολιτισμού: ΚΟΙΝΣΕΠ «ΝΙΔΕΑ» Ε. Βρέντζου

Πρόεδρος ΚΟΙΝΣΕΠ «ΝΙΔΕΑ», Στέλεχος ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΕ ΟΤΑ

 

Ημέρα 3η: Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

Εκδρομή-πρακτική άσκηση

Α/α Ωρες (08:00 – 16:00) Περιεχόμενο Εισηγητής
1. 8:00-10:00 Ενημέρωση και Δραστηριότητες ορνιθοπαρατήρησης Δρετάκης Μιχάλης, Msc

Ορνιθολόγος, ΕΤΕΠ Παν. Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

2. 10:00-12:00 Ενημέρωση και Δραστηριότητες σχετικές με τη χλωρίδα και βοτανικό τουρισμό Παραγκαμιάν Σ.,
3. 12:00-16:00 Επισκέψεις σε θέσεις ενδιαφέροντος και πρότυπων παραγωγικών δραστηριοτήτων Περάκης Β., Φασουλάς Χ., Αιλαμάκη Στ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ζητεί πολιτικό μηχανικό, πτυχιούχο ΑΕΙ, με τον οποίο θα συνάψει σύμβαση για την ανάθεση της εργασίας: «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την ωρίμανση μελετών συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας (7) επτά μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε  συναφή με το αντικείμενο έργα, καθώς και στη μελέτη, παρακολούθηση και εκτέλεση δημόσιων έργων.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε ανάλογο αντικείμενο και η γνώση ξένων γλωσσών θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, (αίτηση, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, και αποδεικτικά εμπειρίας) μέχρι και τη  Τρίτη 24 Δεκεμβρίου  2019, στα γραφεία του Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ, οδός Επισκόπου Ζαχαρία και Ι. Καποδίστρια 8, στη Σητεία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ και στα τηλέφωνα: 28430-23590 και 28430-25887.

Σελίδα 1 από 41234